Katalog

Sekera 35

 • buk/jasan
 • 35 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Sekera 40

 • buk/jasan
 • 40 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Sekera 45

 • buk/jasan
 • 45
 • lakovaná/přirodní
 • Sekera 50

 • buk/jasan
 • 50 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Sekera 60

 • buk/jasan
 • 60 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Sekera 70

 • buk/jasan
 • 70 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Sekera 80

 • buk/jasan
 • 80 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Sekera 90

 • buk/jasan
 • 90 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kalač

 • buk/jasan
 • 90 cm
 • lakovaná/přirodní